• България 3400

    бул."Трети Март"98

  • Свържете се

    +359 884 227 012

  • Email

    admin@youth-crafts-folk.org

Бързия

Бързия

Село Бързия (1796 жители) се намира на 6 км от Берковица. Намира се от двете страни на реката и пътя. Според преданието в по-далечни времена селото е било в местността Бела вода и се е наричало Горна Клисура. После се премести в Караула. По-късно селото се установява на днешното място под името Дервент. Това е засвидетелствано и в турски документи. След Освобождението се нарича Клисура, а от 1950 г. носи името на река Бързия.