• Адреса

  • Свържете се

  • Email

    admin@youth-art.org

ЗАНАЯТ ГРЪНЧАРСТВО ЗА ВСИЧКИ - НИШАВА

ПАНАИР„ФОЛКЛОР И ЗАНАЯТИ“ И НА НИШАВА

Панаирът „Фолклор и занаяти“ се проведе и край река Нишава. Както Нишава е обща за двете съседни страни България и Сърбия, така също трансграничния проект „ Занаят грънчарство за всички“ обединява творчеството и изкуството на българи и сърби и най-вече чрез проведения на 18 и 19 юни 2022 година панаир включен в предвидените проектни дейности. В първият ден гостите и жителите на град Ниш, Р Сърбия можаха да се насладят на изящните ръчно изработени фигурки и предмети украсили „коритото“ на река Нишава. Импровизираната занаятчийска алея водеше непринудено хората до амфитеатралната сцена на речния бряг. Във вечерните часове под звуците на фолклорната музика на българи и сърби се проведе концертна програма с участие на фолклорни групи от двете страни. Танцов клуб „Бързия“ представи своята програма със стомни, а фолклорен танцов състав „Ситница“ допълни българското участие във форума с народни хора. Хората и от двата състава бяха преки участници по проекта на събитието в Ниш. Генералното консулство на Р България в Ниш, Р Сърбия подкрепи българското участие на събитието. В присъствието на консул Илия Бонджолов българския фолклор огласи поречието на река Нишава на панаир „Фолклор и занаяти“ Ниш 2022 организиран от сръбската неправителствена организация „Дели“ по трансграничен проект „Занаят грънчарство за всички“. Първият панаир бе проведен преди две седмици в с. Бързия, община Берковица и организиран от водещата организация по проекта сдружение „Младежки порив за бъдещето“ - Монтана. В периода 10.11.2020 – 13.08.2022, сдружение „Младежки порив за бъдещето“ изпълнява проекта „ЗАНАЯТ ГРЪНЧАРСТВО ЗА ВСИЧКИ (CP4All)”, реф. № CB007.2.12.018, съгласно договор РД-02-29-190/09.11.2020 и Адендум №1/РД-02-29-190(1)/ 17.12.2021, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия 2014-2020г., Приоритетна ос: 1. Туризъм и Специфична цел: 1.2. Трансграничен туристически продукт. Проектът се изпълнява съвместно с „ДЕЛИ - пространство за творческа дейност" НПО от град Ниш, област Нишава, Сърбия и прилага подхода на огледалните дейности в населени места - Бързия, Монтана, България и Ниш, Сърбия. Проектът има за цел да добави стойност към туристическата привлекателност на двете населени места чрез развитие на трансгранични туристически продукти, базирани на фолклор и занаяти. Красотата на българския фолклор радва жителите и гостите на град Ниш, Р Сърбия. Амфитеатралната сцена на брега на река Нишава бе естествения проводник на традициите запазили от векове българския и сръбски народи. Приятната гледка от керамичното изкуство на изложбените щандове проводи хората до сцената, на която танцьорите от танцов клуб „Бързия“ - Бързия и Фолклорен танцов състав „Ситница“- Монтана съвместно със сръбски танцови и певчески състави от региона на град Ниш предадоха на публиката своя неповторим емоционален заряд. Лъчезарните танцьори и богатия на багри български фолклорен костюм (особено шопския на танцовата група от Бързия) в съчетание с прекрасните танцови движения достави истинско удоволствие на публиката. В близост до сцената на две грънчарски колела под ръководството на майстор Драган гости на събитието се докоснаха до изкуството на точене на глина. На втория ден участниците в панаира от българска страна посетиха грънчарското студио изградено от “Дели“. Оборудваното студио даде възможност на гостите от Бързия да седнат и поработят на грънчарските колела. В програмата на панаира бе включена за българите туристическа разходка из Ниш. В края на месец юли се очаква да бъде готов и документален филм за Бързия и Ниш. В резултат на изпълнението на проектните дейности ще бъдат създадени по един нов туристически продукт базиран на грънчарство и фолклор, чрез действащи обучителни грънчарски студиа и ежегоден открит панаир за фолклор и занаяти за посрещане на нарастващите нужди на туристите за обогатяване на знанията и уменията им в Бързия и Ниш. Ще бъде реализиран и промоционален инструмент за позициониране на туристическите продукти – открито събитие и медийна реклама. Повече информация може да получите на телефон 0884 227 012, е-мейл ml.poriv@mail.bg и на уеб страницата на проекта http://www.youth-crafts-folk.org.

ПАНАИР„ФОЛКЛОР И ЗАНАЯТИ“ И НА НИШАВА - галерия