• България 3400

    бул."Трети Март"98

  • Свържете се

    +359 884 227 012

  • Email

    admin@youth-crafts-folk.org

Туристически продукт на проекта - документален филм за Бързия и Ниш

Линк към видеото на Български Език

Туристически продукт на проекта - документален филм за Бързия и Ниш

Линк към видеото на Сръбски език

ЗАНАЯТ ГРЪНЧАРСТВО ЗА ВСИЧКИ

Настоящият проект е инициатива и творение на две граждански структури, които са отдадени на опазването на националната идентичност – история, фолклор и занаяти – сдружение „Младежки порив за бъдещето“ от Монтана България и Културното сдружение „Иван Цветкович“ от Гркиня, област Нишава, Сърбия.... Настоящият проект е инициатива и творение на две граждански структури, които са отдадени на опазването на националната идентичност – история, фолклор и занаяти – сдружение „Младежки порив за бъдещето“ от Монтана България и Културното сдружение „Иван Цветкович“ от Гркиня, област Нишава, Сърбия. По време на партньорските им дейности през последните години, сдруженията взеха общо решение за изготвяне на проект заедно и го представиха за финансиране пред Програмата Интеррег-ИПА ТГС България-Сърбия, целящ да възстанови занаята грънчарство в провинциални села – Бързия, област Монтана и Гркиня, област Нишава, Сърбия. Двете организации са ангажирани с групи за автентичен фолклор в населените места. Така се роди идеята нов туристически продукт „Занаяти-Фолклор“. Те искат да съживят миналото за всеки – за младите, възрастни и стари хора и даже за туристите от големите градове, интересуващи се от традиционни занаяти и фолклор. Сдружение „Младежки порив за бъдещето“ от Монтана България и Културно сдружение „Иван Цветкович“ от Гркиня, област Нишава, Сърбия бяха щастливи и проекта „Занаят грънчарство за всички“ бе финансиран. Поради административни и финансови проблеми партньора Културно сдружение „Иван Цветкович“ от Гркиня се оттегли от проекта преди да се започнат процедурите и дейностите по проекта. На 17 декември 2021 година официално за сръбски партньор бе одобрена неправителствената организация „ДЕЛИ - пространство за творческа дейност" от Ниш, Сърбия. „ДЕЛИ“ е с много добър опит в реализиране на проектни дейности. Тук всеки ще има възможността да следи реализацията на проекта – създаването на Обучителни грънчарски студиа и подготовката и провеждането на панаири „Фолклор и занаяти“ в двете села. Даже нещо повече, всеки може да дойде до някое от местата и да се научи на изработва изделие от глина или да танцува на панаира! Само бъдете с нас, Следвайте ни!

Проектни документи

Проектна дейност и Партньори♡

За да разберете повече информация за съотвения раздел, моля изберете съответната категория от менюто горе в ляво

За Проекта

The project responds to the programme’s strategy to reinforce territorial cohesion, competitiveness and sustainable development.

Дейности

The project will be implemented a series of workshops and training workshops for 120 high school students.