• България 3400

    бул."Трети Март"98

  • Свържете се

    +359 884 227 012

  • Email

    admin@youth-crafts-folk.org

Партньорите в проекта

Младежки порив за бъдещето
Изтегли - проектна история на организацията

Сдружение с нестопанска цел “Младежки порив за бъдещето” – Монтана е неправителствена организация създадена през 2005 г. с цел да развива и утвърждава духовните и културни ценности на в гражданското общество, да мобилизира младежкия потенциал за неговото интелектуално и духовно израстване чрез методите и средствата на изкуствата. Целеви групи, с които работи сдружението са деца, младежи и възрастни. Предмет на дейност:
Организиране на концерти, спектакли, изложби и фестивали;
участие в международен културен обмен чрез организиране на турнета, срещи и фестивали с чуждестранни правителствени и не правителствени организации със сходни цели и предмет на дейност;
подпомагане на правителствените , общинските и неправителствени организации със сходни цели и предмет на дейност.

DELI – Пространство за творческа дейност

„ДЕЛИ – Пространство за творческа дейност” е създадено като co-working пространство и бизнес инкубатор на творчески индустрии в Ниш. Като организация с нестопанска цел, DELI се роди от нуждата да създаде пространство за подкрепа на социални предприятия и креативни млади предприемачи да развиват и реализират своите бизнес идеи. ДЕЛИ е създадена от НПО Проактив и мултидисциплинарно студио за пространствен и графичен дизайн KontraStudio. Освен менторската подкрепа на наемателите, ДЕЛИ организира редица дейности за широката общественост. Чрез програмата на ДЕЛИ стажантите 20 младежи имаха възможност да усъвършенстват своите знания и умения и повече от половината от тях получиха работа след завършване на стажа. Ние също така разработихме стратегическо партньорство с WordPress общността в Ниш, което донесе DELI Space на програмисти и разработчици, като организирахме серия от срещи, включително Up Work, JavaScript, Unity и др. „DELI – пространство за творческа дейност“ НПО е реализирал успешно проекти, финансирани по европейски, национални (сръбски) и други. Някои от тях са описани по-долу. НПО „ДЕЛИ – Пространство за творческа дейност” активно подпомага младежите и студентите в развитието на тяхната креативност и кариера на артисти, насърчава традиционната и съвременната културна и творческа индустрия като актив за туристическа привлекателност и устойчива икономика. С настоящия проект НПО ще създаде грънчарско ателие за повишаване на техните умения и повишаване на знанията им за сръбските и българските занаяти и фолклор.