• България 3400

    бул."Трети Март"98

  • Свържете се

    +359 884 227 012

  • Email

    admin@youth-crafts-folk.org


ЗАНАЯТ ГРЪНЧАРСТВО ЗА ВСИЧКИ

Цели на проекта

Добавяне на стойност към туристическата привлекателност чрез развитие на ТГ туристически продукти - изграждане на съоръжения (обучителни грънчарски студия) и обучение, както и провеждане на съвременна промоция, вкл. Панаир Фолклор и Занаяти, като по този начин се създава иновативен подход за посрещане на нарастващите изисквания на младите, възрастни и старите общности и туристи от големите градове, търсещи обогатяване на знания и умения за традиционните занаяти и фолклор.

Дейност на проекта

Обучителни грънчарски студиа в Бързия, Монтанска област, БГ & Гркиня, Нишавски окръг, РС;
Обучения в грънчарски занаяти за изработване на предмети от глина;
Фолклорни танци за занаяти; Панаир Фолклор и занаяти - в Бързия, Монтанска област, България и в Гркиня, Нишавски окръг, Сърбия; Популяризиране чрез медиите;
Проектът прилага подхода на огледалните дейности в селските населени места в Бързия (Монтанско, БГ) и Гркиня (Нишавско, РС).

Резултати по проекта

Разработени нови туристически продукти, базиран на грънчарство и фолклор, чрез действащи обучителни грънчарски студиа и ежегоден открит панаир за фолклор и занаяти за посрещане на нарастващите нужди на местните общности и туристите за обогатяване на знанията и уменията им.
1 - в Бързия, Монтанска област, България
1 – в Гркиня, Нишавски окръг, Сърбия
Разработен промоционален инструмент за позициониране на новите туристически продукти –
ТВ филм и излъчване в регионални ТВ (1)
Интернет уеб сайт (1)
Публикации и обяви във вестници и ТВ (1)

Целеви групи

Младите хора, Възрастни хора, Стари хора и туристи от големи градове, интересуващи се от традиционните занаяти и фолклор; Членове на фолклорни групи.

Можете да изтеглите резюмето на Проекта от тук

EN_Resume
BG_Resume
SR_Resume